Eelarve

√úlemiste lasteaia eelarve:

Eelarve koostamine
Tallinna Haridusameti haldusala eelarve koostamise aluseks on Tallinna Haridusameti ja tema hallatavate asutuste eelarve eeln√Ķu koostamise ja muutmise kord. Hallatavate asutuste eelarve piirsummad, koostamise korra, tingimused, t√§htajad ja projekti vormid, kinnitatakse Tallinna Haridusameti juhataja k√§skkirjaga.

Lasteaia direktor esitab eelarvekava haridusameti eelarve osakonnale n√Ķutavatel vormidel haridusameti juhataja poolt kinnitatud piirsummade piires. Vormid ja t√§htajad m√§√§ratakse igaaastaselt haridusameti juhataja k√§skkirjaga. Eelarve koostamisel peab piirsumma piires olema esmalt tagatud lepingulised kohustused ning muude kulude tegemine koosk√Ķlas lasteaia arengukavaga.
Tallinna Haridusameti juhtkonna poolt heakskiidetud haldusala eelarve projekt koos seletuskirjaga esitatakse ametit kureeriva abilinnapea koosk√Ķlastusega Tallinna linnakantselei finantsteenistusele hiljemalt 1. septembriks Tallinna linna eelarve projekti koostamiseks.
L√§htudes linnavolikogu poolt kinnitatud eelarvest kinnitab Haridusamet eelarve hallatavate asutuste l√Ķikes.
Peale haridusameti haldusala eelarve kinnitamist, kinnitab lasteaia direktor √ľhe kuu jooksul oma asutuse eelarve.

Eelarve täitmine
Eelarve täitmine toimub lasteaia poolt esitatud kuludokumentide alusel. Kuludokumentide esitamise kord on sätestatud haridusameti raamatupidamise sisekorraga.
Eelarve täitmise jälgimine ja vajalike eelarve muudatusettepanekute esitamine on lasteaia direktori kohustus. Eelarve muudatusettepanekud esitatakse haridusameti eelarve osakonnale kirjalikult. Eelarve muudatuse kajastumine asutuse eelarves on määratud haridusameti juhataja käskkirjas, millega muudatus tehakse.

 

2021. aasta eelarve leiate SIIT.

Hetkel oluline

√ēppen√Ķustamis-keskus