Lasteaia andmekaitsetingimused

Lasteaed Ülemiste andmekaitsetingimused

Tallinna Ülemiste Lasteaed juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest Ă”igusnormidest ja  Tallinna linna andmekaitsetingimustest.


Isikuandmete töötlemise eesmÀrgiks on alushariduse pakkumine, lastele hoiu vÔimaldamine ning Ôppe- ning kasvatustegevuse lÀbiviimine. Alushariduse pakkumisel, lastele hoiu vÔimaldamisel ja Ôppe- ning kasvatustegevuse lÀbiviimisel töötleb lasteaed isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik nende eesmÀrkide tÀitmiseks vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele ja selle alusel antud Ôigusaktidele. EesmÀrkide saavutamiseks töötleb lasteaed jÀrgmisi andmeid: andmed laste kohta, andmed lapsevanemate kohta, andmed töötajate kohta.

Eriliigilistest andmetest töötleme lapse terviseandmeid, et tagada lapsele sobivaimad hoiu- ja Ôppetingimused.

Andmete töötlemise Ôiguslikud alused on:
- avaliku ĂŒlesande tĂ€itmine – koolieelsete lasteasutuste seadusest jt lasteaedadele kohalduvatest Ă”igusaktidest tulenevad ĂŒlesanded;
- lepingu tĂ€itmine – töölepingud, majanduslepingud;
- juriidiline kohustus – raamatupidamisega seotud andmetöötlus;
- nÔusolek. NÔusolek isikuandmete töötlemiseks

Haridusteenuse osutamiseks kasutab lasteaed haridusteenuste haldamise infosĂŒsteemi ELIS. Registrile on isikul tavakasutajana juurdepÀÀs enda ja oma lapse andmetele aadressil:
https://eliis.ee/

Kirjad (nii asutusse saabunud kui ka asutusest vÀlja saadetud) registreeritakse EKIS avalik moodul dokumendiregistris.

Lasteaed ei jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, vÀlja arvatud juhul, kui lapsevanem on andnud selleks nÔusoleku, seda nÔuavad seadused, seda on vaja Ôppe- ja kasvatustöö tugiteenuste osutamiseks vÔi laste Ôiguste eest seismiseks.

Isikuandmete töötlemine tööle vÔi praktikale kandideerimisel 

Hetkel oluline

ÕppenĂ”ustamis-keskus