Sisehindamine

Koolieelse lasteasutuse seaduse ¬ß 242 onsisehindamine pidev protsess, mille eesm√§rk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteaia j√§rjepidev areng, selgitades v√§lja lasteaia tugevused ning parendusvaldkonnad, millest l√§htuvalt koostatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse ¬ß 91 l√Ķike 2 punktis 2 nimetatud arengukava tegevuskava.

Lasteasutus koostab sisehindamise aruande √ľks kord kolme √Ķppeaasta jooksul. Aruandes tuuakse v√§lja lasteasutuse tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad. Sisehindamise aruanne koosk√Ķlastatakse lasteasutuse hoolekoguga ja lasteasutuse pidajaga ning aruande kinnitab lasteasutuse direktor.
Hetkel oluline

√ēppen√Ķustamis-keskus