Personali koosseisunimestik

Kinnitatud¬† Tallinna √úlemiste Lasteaia munitsipaaleelarvest finantseeritava haldus-, √Ķppe- ja abipersonal koosseisunimestik¬† alates 01.09.2016 allj√§rgnevalt:

Jnr Ametikoha nimetus Koosseis (seisuga 01.09.2016)
1 Juhataja 1,0
2 √ēppealajuhataja 0,5
3 Majandusjuhataja (Toidu ja pesulaohoidja) 1,0
4 √ēpetaja 10,44
5 Muusika√Ķpetaja 0,75
6 Logopeed 2,0
7 Eesti keele √Ķpetaja 0,5
8 √ēpetajaabi 6,0
9 Kokaabi 1,0
10 Kokk 1,0
11 Koristaja 0,5
12 Majahoidja 0,4
  Kokku:   25,09

Allkirjastatud digitaalselt
Antonina Saveljeva  
Direktor
Hetkel oluline

√ēppen√Ķustamis-keskus