Personali koosseisunimestik

Kinnitatud Tallinna √úlemiste Lasteaia munitsipaaleelarvest finantseeritava haldus-, √Ķppe- ja abipersonal koosseisunimestik:

Jnr Ametikoha nimetus Koosseis (seisuga 01.01.2021)
1 Juhataja 1,0
2 √ēppealajuhataja 0,5
3 Majandusjuhataja (Toidu ja pesulaohoidja) 1,0
4 √ēpetaja 10
5 Muusika√Ķpetaja 0,75
6 Logopeed 3,0
7 Eesti keele √Ķpetaja 0,5
8 √ēpetajaabi 5
9 Koristaja 0,5
10 Majahoidja 0,5
Hetkel oluline

√ēppen√Ķustamis-keskus