Tallinna √úlemiste Lasteaia kohatasu

Vanema osa m√§√§raks on summa, mis moodustab 8% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alamm√§√§rast kuus √ľhe lapse kohta.

Alates 01.01.2018.a vanemate poolt kaetava osa arvestusliku m√§√§ra suurus √ľhe lapse kohta kuus on 61.00 euro.

Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 m√§√§ruse nr 27‚Äú ‚ÄěKoolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa m√§√§ra kehtestamine‚Äú muutmine‚Äú ¬ß 2 lg 1 alusel.

Vanema osa tuleb lapsevanemal tasuda jooksva kuu eest vastavale tulukontole.

Lasteasutuse ajutise sulgemise ajal (remont, töötajate kollektiivpuhkus jne.), mis vältab rohkem kui 3 tööpäeva, tasutakse vanema osa proportsionaalselt lasteasutuse lahtioleku ajale.

Soodustus: Lasteasutuse direktoril on √Ķigus vanema osa maksmisest osaliselt kuni 80% ulatuses vabastada vanem, kelle avalduses esitatud andmete √Ķigsust on kirjalikult kinnitanud elukohaj√§rgne linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond (¬ß4 lg.3)

Avalduse blanketi saab lapsevanem lasteaia juhtkonnalt ning pärast linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna kinnitust tagastab juhatajale.
Hetkel oluline

√ēppen√Ķustamis-keskus