Hoolekogu


(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ĂŒlesanne on jĂ€lgida, et Ă”ppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

(2) Lasteasutuse iga rĂŒhma vanemad valivad Ă”ppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja. Lisaks neile nimetab valla- vĂ”i linnavalitsus hoolekogu koosseisu ĂŒhe isiku, kes jĂ€lgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla vĂ”i linna huvidele. Juhataja esitab hoolekogu koosseisu valla- vĂ”i linnavalitsusele kinnitamiseks ĂŒhe kuu jooksul Ă”ppeaasta algusest arvates.

(3) Hoolekogu:
  1. kuulab Àra juhataja aruande lasteasutuse Ôppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2. annab juhatajale ja valla- vÔi linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3. teeb juhatajale ja valla- vÔi linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4. osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu juhataja vaba ametikoha tÀitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5. otsustab lapse toidukulu pÀevamaksumuse;
  6. otsustab teisi kĂ€esoleva seaduse vĂ”i valla- vĂ”i linnavolikogu otsusega hoolekogu pĂ€devusse antud kĂŒsimusi.

(4) Hoolekogul on Ôigus saada juhatajalt ning valla- vÔi linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

(5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetÀitja.

(6) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vĂ€hemalt ĂŒks kord kvartalis hoolekogu esimehe vĂ”i juhataja ettepanekul.

Tallinna Ülemiste Lasteaia hoolekogu töökord lastevanemate tutvustamiseks 2011-03-29 Hoolekogu tegutsemise kord.
Hetkel oluline

ÕppenĂ”ustamis-keskus